Oblast se menja, izziv ostaja: Bomo aktivni državljani ali nemi opazovalci?


Neaktivni državljani se v resnici sploh ne bi smeli pritoževati nad stanjem v državi, saj za spremembe ne naredijo nič.

Z znancem se že dobra tri leta občasno sestajava na temo aktivnega državljanstva. Ne pogosto, nekajkrat na leto. Aktivno državljanstvo ne pomeni metati granitne kocke v parlament in tudi pljuvanje po oblasti ni najina tema. Aktivno državljanstvo je ozaveščeno, tudi vsaj malo politično izobraženo ljudstvo, ki se vključuje v javni dialog o družbenih temah. Aktivno državljanstvo je temelj demokracije.

Če ste slučajno pozabili, od kod izvira beseda demokracija: “demos” pomeni v stari grščini ljudstvo, “kratein” pa vladati.

Če ljudje niso vsaj malo ozaveščeni o dogajanju okrog sebe; če o temah, ki prihajajo na javno agendo, stojijo ob strani; če jih nič ne zanima; če ljudi na ključnih državnih funkcijah ne poznajo po imenu in priimku; če se ne udeležujejo volitev in referendumov; če vladajočim ne dajejo pobud, če se ne vključujejo v razprave — potem ljudstvo ne vlada.

Brez aktivnih ni demokracije

V tem primeru vladajo izvoljeni, ki si lahko svojo politično pozicijo kaj hitro prisvojijo za nedemokratičen način vladanja. Prave demokracije brez aktivnih državljanov sploh ni.

Neaktivni državljani se v resnici sploh ne bi smeli pritoževati nad stanjem v državi, saj za spremembe ne naredijo nič. Odgovornost za stanje v državi je zato treba pripisati tudi ljudstvu.

Znanca sem za pogovor na to temo pred leti navdušila z eno od svojih kolumn, v kateri sem govorila o svetu modrecev, ki naj bi pomagal takrat še svežemu, na političnem parketu nerodnemu predsedniku vlade Miru Cerarju. Marsikje po svetu — recimo v Nemčiji, ZDA, Kanadi, Franciji, pa tudi v EU in v številnih drugih državah so ohranili iz zgodovine poznane ali pa so celo na novo ustanovili tako imenovani “svet modrecev”, angleško “Wisdom Council”, nemško “der Rat der Weisen”, ki pomaga predsedniku vlade ali drugače imenovanemu voditelju bolje slišati, videti svoje ljudstvo in oblikovati boljše odločitve.

Sveti modrecev

Ti sveti modrecev so absolutne avtoritete na svojem področju. Gre za predstavnike civilne družbe, neomadeževane ljudi, ki ne pripadajo nobeni stranki, nimajo nikakršnih nahrbtnikov, spornih plačil ali drugače nesprejemljivih družbenih grehov. Načini oblikovanja teh svetov modrecev so različni. V Nemčiji jih predsedniku države predlaga parlament, med predlaganimi pa jih predsednik izbere pet. Običajno so to profesorji, akademiki, vrhunski strokovnjaki. Ti ljudje so širokim množicam praviloma neznani, vendar se nikoli ne zgodi, da bi civilna družba dvomila vanje ali da bi jih mediji ožemali od njihove pubertete naprej. In predsedniki vlad ali držav jih poslušajo. Z njimi se dobivajo na posvetih ali večerjah in upoštevajo njihove pripombe za modre odločitve. Ti voditelji držav so dovolj močni in dovolj samozavestni, da priznavajo, da ne vedo vsega.

Otopelost in malodušje

Pri nas pa ni tako. Izvoljeni menijo, da v imenu ljudstva vedo vse. Da jim je za štiri leta podeljena pravica, da odločajo tako, kot sami menijo, da je prav. Njihove odločitve pa so pogosto v nasprotju s tem, kar meni ljudstvo.

Midva s kolegom na najinih srečanjih ne snujeva vseslovenske stavke kot ene od oblik državljanskega upora. Govoriva o tem, kako otopelemu, malodušnemu ljudstvu, ki od vlade do vlade — neglede na to, katere barve je — vedno bolj živi v prepričanju, da se ne da ničesar spremeniti, ničesar ponuditi kot orodje, platformo, vsesplošno sprejeto sistemsko rešitev, s katero bi do izvoljenih predstavnikov ljudstva pravočasno in redno prihajale informacije, kaj o neki temi meni ljudstvo.

Toda po treh letih prizadevanj, po nekaj formalnih sestankih in precej šibki elektronski komunikaciji, ki jo je imel kolega s predstavniki Cerarjeve vlade — in to brez konkretnih rezultatov — tudi nama energija usiha.

Doslednost?

To preseneča samo zato, ker je prav ta nekdanji predsednik vlade, predno je bil izvoljen na to funkcijo, o aktivnem državljanstvu napisal takole:

  • “[P]osredna demokracija, v kateri ljudstvo na volitvah večji del političnega odločanja in delovanja za določeno obdobje prepusti izvoljenim političnim predstavnikom v parlamentu in v nekaterih drugih državnih organih, ne more biti dolgoročno uspešna, če v njej ni dovolj politično aktivnih državljanov. Nekateri izmed njih se povezujejo in delujejo v najrazličnejših civilnodružbenih združenjih, drugi pa svoja politična prepričanja in zahteve izražajo individualno. Če ta državljanska aktivnost popusti ali celo preneha, to praviloma vodi v uzurpacijo politične moči s strani vladajočih političnih strank in njihovih voditeljev, kajti politična opozicija brez zadostne javnomnenjske in drugačne podpore državljanov in civilne družbe izgubi moč, s katero bi lahko preprečila navedeno uzurpacijo. Slednja pa praviloma vodi v nepotizem, korupcijo ter prej ali slej tudi v prikrito ali odkrito diktaturo.

Kako dosleden je bil nekdanji predsednik vlade pri spoštovanju svojih lastnih misli in vrednot, smo mu sporočili na volitvah.

Oblast se menja, a izziv ostaja.

Bomo aktivni državljani ali nemi, nezadovoljni opazovalci?

Kolumna je bila prvotno objavljena na Fokuspokus v nedeljo, 23. 9 z istim naslovom https://fokuspokus.si/article/3315?=oblast-se-menja-izziv-ostaja-bomo-aktivni-drzavljani-ali-nemi-opazovalci

Generacija slabih političnih voditeljev


Nasilje rojeva nasilje. Ujeti smo v spiralo nestrpnosti, ki ga očitno ne zna rešiti noben evropski in svetovni voditelj.

Če je podjetje slabo vódeno, ga neizbežno čaka kriza. Kultura podjetja se praviloma oblikuje od vrha navzdol. Od vodij k zaposlenim. Načini vodenja, vzorci ravnanja in obnašanja — vse to se vali po notranji podjetniški piramidalni ali mrežni strukturi. Ob slabem vodenju, ki ga največkrat spremlja še slabo, zadirčno, nekorektno komuniciranje, zaposleni postanejo nezadovoljni. Formalno nastavljenih vodij zaradi nekompetentnega vodenja niti ne sprejemajo kot vodje. Vir informacij v takšnih podjetjih so pogosto hodniške govorice namesto odkritega in jasnega informiranja, ki bi moralo biti logično vpeto v notranje podjetniško življenje in organiziranost. Zaposleni prihajajo v službo nemotivirani, zlovoljni. Učinkovitost in zavzetost padata, kreativnost je na psu. Postajajo aktivno nezavzeti. Posledica so slabši poslovni rezultati. Dobri kadri odhajajo. Če ne že prej, se na koncu znižajo še plače.

Kako se izvleči iz te spirale?

Iz spirale se je mogoče izvleči z novo vodstveno ekipo, ne pa z zamenjavo zaposlenih. S prestrukturiranjem, z notranjimi programi motiviranja, tim bildingom, s ponovnim preverjanjem in osvežitvijo poslanstva, vrednot in ciljev, z boljšim informiranjem in komuniciranjem. Skratka, podjetje je pogosto potrebno postaviti na glavo in skorajda začeti na novo.

Podobne so vzporednice s slabim političnim vodenjem.

Slabo politično vodenje pelje v nezadovoljstvo državljanov. Ker se vsi nezadovoljni ne morejo preseliti v Filadelfijo, kamor so nas Slovence pošiljali iz nekdanje države, niti v Švico ali kam drugam, iščejo alternativne poti do zadovoljevanja svojih državljanskih potreb in želja. Iščejo nove leaderje, v katerih vidijo možnost uresničitve svojih ciljev, ki bi jim zaupali in jim sledili.

Iz skupnosti zadovoljnih, strpnih državljanov se oblikuje nestrpna skupnost, ki v obstoječih ureditvah ne vidi prave poti, zato uveljavlja nove vrednote. Del državljanov, ki podpirajo aktualno politiko, se umakne v malodušje, v hibernacijo, njihov glas in moč postajata šibkejša, medtem ko se krepijo glasovi in moč tistih, ki zahtevajo spremembe.

Vse to odpira priložnosti za nove politične ideje, nove vodje, nove medije, nove politične stranke in gibanja.

Sovraštvo pred razumevanjem

Če moje razmišljanje drži, potem imamo na svetu krizo političnega voditeljstva. Soočamo se z vse močnejšo generacijo slabih političnih vodij.

Kako naj si drugače razlagamo porast nestrpnosti, zaprtosti vase, nerazumevanja in nespoštovanja različnosti, vere, navad …? Vse to je poteptalo dosedanji socialni čut, odprtost, svobodomiselnost. Kako naj si drugače razlagamo vzpon političnih strank, ki ne samo zagovarjajo, ampak tudi verbalno agresivno ali celo administrativno udejanjajo politiko, nastrojeno do drugače mislečih, drugače verujočih, drugačnih po izgledu? Strank, ki so sovraštvo postavile pred razumevanje, da je preživetje ne samo del živalskega, temveč tudi človeškega nagona?

Vzpon desne Alternative za Nemčijo (AfD ali zadnji rezultati volitev na Švedskem, eni najbolj socialnih držav in odprtih držav na svetu, so jasen pokazatelj trendov. V Nemčiji so afdejevci po naklonjenosti volilcev že prehiteli socialne demokrate, na Švedskem pa sta levi in desni politični pol izenačena, socialdemokrati pa so dosegli najskromnejši rezultat v stoletni zgodovini. Tu so še Madžarska, ki je v sporu z Evropsko komisijo, vendar s podporo višegrajske skupine, pa Italija, pa ZDA … — vedno več jih je.

Kriza človeštva

Je vsega kriva Angela Merkel? Je njena migrantska politika, ki je sprožila val političnih zasukov, samo izgovor za že prej tleča prizadevanja za uveljavitev novih političnih in družbenih prepričanj? Smo si bili Evropejci in državljani sveta med seboj sovražni že prej, pa smo samo čakali, da pridejo Sirija, Afganistan, Pakistan in revne afriške države pred naš prag, da si to sovraštvo tudi medsebojno pokažemo? Je sprevrženo razmišljanje, da skozi sovraštvo do migrantov v resnici kažemo nestrpnost med seboj, ki je rasla že od zatona socialnih držav?

Smo Evropejci ta čustva v zadnjih letih okrepili zaradi nemoči pred zbirokratizirano, neučinkovito evropsko skupnostjo držav, ki se v vseh teh letih ni znala, zmogla ali želela uskladiti, kako reševati stotisoče migrantov, ki bežijo iz tako ali drugače sesutih držav? Smo v veri po dobrem in pravičnem svetu obupali tudi zaradi takšnega voditelja, kot je odhajajoči voditelj Evropske komisije, ki se spreneveda, je neodgovoren, dvoličen, ki za izgovor njegovega nedostojnega obnašanja izbere bolezen in ki sedaj, vsaj v primeru mejnega spora SLO – CRO, tudi mednarodno razkrinkano ravna politično pristransko v korist njegovega hrvaškega strankarskega kompanjona,

Nesprejeti, odrinjeni, ponižani ljudje, ki iščejo upanje v Evropi, si poskušajo izboriti nov življenjski prostor tudi z nasiljem in z dejanji, ki so včasih protizakonita. Eno nasilje rojeva drugo. Ujeti smo v spiralo nestrpnosti in nerazumevanja, ki ga očitno ne zna rešiti noben evropski ali svetovni voditelj.

Kriza nacionalnega političnega voditeljstva vodi v krizo narodov. Ta pa v krizo človeštva.

Editirana verzija je bila z istim naslovom prvotno objavljena na Fokuspokus v nedeljo, 16. septembra, na Fokuspokus https://fokuspokus.si/article/3301?=generacija-slabih-politicnih-voditeljev-vodi-svet-v-krizo

Živinoreja ni škodljiva. Škodo bi povzročila ukinitev živinoreje.


Nič me ne moti, če so ljudje vegetarijanci, vegani ali karkoli pač že jedo ali ne jedo. Vendar naj nam ne delajo škode.

Pop TV nam je ta teden postregla s prizori razbitih stekel francoskih mesnic, ki so se jih lotili vegani. Pa ni bilo samo razbito steklo. Prodajalne so aktivisti polivali s krvjo in resno grozili mesarjem. Tudi s smrtjo. Ti so zahtevali zaščito od države.

Vegetarijance in vegane sem doslej imela za miroljubne sodržavljane, ki nikomur ne bi skrivili dlake ali lasu. Zato me pri teh borcih za ohranjanje življenja živali skrbi dejstvo, da jim z grožnjami s smrtjo po drugi strani za ljudi ni mar.

Ta teden sem kot zunanja sodelavka za komuniciranje Gospodarskega interesnega združenja mesne industrije Slovenije (GIZ) objavila prispevek v prilogi Financ Agrobiznis pod naslovom Opuščanje industrijske živinoreje je strel v koleno. To je bil odziv na pobudo na vladnem portalu predlagam.vladi.si za rešitev okoljskih zagat našega planeta z uvajanjem veganstva in krčenjem živinoreje.

Prehranske avtoritete

Nekateri mediji so se te teme sicer lotili, vendar nobeden od njih ni dovolj jasno opozoril, da je varna samo prosto izbrana in skrbno nadzorovana veganska prehrana brez finančnih omejitev.

Ob tem se je treba vprašati, kako v družbo, ki se še vedno ubada z relativno nizkim BDP in minimalno plačo malo več kot 600€, uvesti način prehranjevanja, ki v strokovnih krogih velja za nevaren in drag način, ki si ga lahko privoščijo samo izbranci.

Zelo jasno stališče do tega je zavzelo veliko prehranskih avtoritet. Nemško prehransko društvo vegansko prehrano za dojenčke prepoveduje, odsvetuje pa jo nosečnicam, doječim materam, otrokom, mladostnikom, starostnikom in tistim, ki si zaradi finančnih omejitev ne morejo privoščiti rednega zdravniškega nadzora nad vnosom kritičnih hranil in ustreznih prehranskih dopolnil, pa odsvetuje.

Pobude drugače mislečih

Pobude drugače mislečih v demokratični družbi ne motijo, vendar morajo temeljiti na korektnih in dokazanih dejstvih. Kapitalni predlog predlagateljev na vladnem portalu je, da je treba “industrijsko” živinorejo zakonsko stigmatizirati in ukiniti.

Prav ta način reje živali — pri katerem, roko na srce, ni veliko industrijskega — ima tudi v Sloveniji zasluge za to, da meso ni več hrana za elito. Danes si ga res lahko privošči skoraj vsak. Meso in mesni izdelki omogočajo uravnoteženo dnevno prehrano — in to cenovno sprejemljivo in brez obiskov prehranskih svetovalcev in sintetičnih dodatkov, katerih dejanskega vpliva na zdravje še ne poznamo.

Statistika, statistika, statistika

Povod za ta predlog so domnevni škodljivi vplivi živinoreje na okolje, ki da prispevajo k podnebnim spremembam.

Seveda je težko zanikati dejstvo, da je prevelika koncentracija živali brez ustreznih okoljskih ukrepov grožnja okolju.

Je pa dejstvo, da vsi veliki živinorejski obrati v Sloveniji že od leta 2013 izpolnjujejo evropsko direktivo IPPC — kar označuje družbeno sprejemljivo okoljsko normo.

Pri tem je treba vedeti, da živinoreja v Sloveniji (po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije, za leto 2018) k skupnim izpustom toplogrednih plinov prispeva manj kot 8% ali štirikrat manj kot promet. Zato bi bilo ukinjanje živinoreje s slabo premišljenim dekretom prej strel v koleno kot pa rešitev okoljskih zagat.

Dejstvo je tudi, da svinjine v Sloveniji že zdaj pridelamo samo za manj kot tretjino lastnih potreb in da bi ukinjanje govedoreje povzročilo dokončno zaraščanje obsežnih travniških površin, kar bi bila resna grožnja travniškim habitatom. Slovenija je pretežno gozdnata in hribovita dežela, ki razpolaga z okoli 2.300 m² kmetijskih zemljišč na prebivalca. Od tega jih je samo nekaj več kot 800 m² primernih za poljedelstvo, več kot 1.300 m² pa jih je mogoče izkoriščati predvsem z živinorejo. Zaradi takšnih idej bi se torej morali odreči več kot polovici vseh površin, na katerih se lahko sami oskrbujemo s hrano?

Brez živinoreje ali dodatnih posegov v fosilno dediščino naših zanamcev si je tudi težko predstavljati učinkovito poljedelstvo. Ta je nepogrešljiv faktor rodovitnosti tal, ki temelji na kroženju organskih substanc. To je eden osnovnih principov trajnostnega kmetijstva.

Tuja svoboda in moje pravice

Seveda sem si s takšnim razmišljanjem nakopala bes in psovke veganov, ki jih širijo po socialnih omrežjih.

Parcialni interesi manjšin lahko škodujejo slovenskemu kmetijstvu, pri tem pa tudi zagotovo ne morejo rešiti okolja. Podnebne spremembe lahko rešimo samo z globalnimi premiki — toda nasilno krčenje slovenske živinoreje k temu prav gotovo ne more prispevati.

Ima pa ta pobuda vladi še eno dimenzijo. Ukinitev živinoreje bi pripeljala v izpraznjenost podeželja, prenaseljenost mest, povečanje brezposelnosti, več uživanja umetne hrane, morda celo kar takšne v tabletah in tubah, in naredila ljudi manj zdrave in anemične.

Nič me ne moti, če so ljudje vegetarijanci, vegani ali karkoli pač že jedo (ali ne jedo). Tako kot tudi vsakomur dopuščam vso svobodo glede vere, spolne usmerjenosti itd. Vendar samo do meje, kjer se začnejo moje pravice.

No, pa me bodo spet popljuvali.

Toliko priložnosti za Šarca, pa toliko nejevere …


Levico bi morali odstaviti od jasli in jih poslati med podjetnike. Po možnosti med espeje, da si izkusijo realnost trga.

Ne vem, kako ste vi sprejeli in razumeli izjavo Levice v zvezi z napovedjo Igorja Akrapoviča, da bo zaradi davčnih sprememb preselil neizplačani bilančni dobiček podjetja iz preteklih let v višini 32 milijonov evrov v davčno ugodnejše države.

Gre za namero vlade, da osebne prihodke iz kapitala in rent vključi v osnovo za odmero dohodnine. Med prihodke iz kapitala poleg dividend in obresti spadajo še kapitalski dobički od prodaje premoženja in dohodki iz najemnin. To predvideva nova koalicijska pogodba.

Akrapovičev ukrep je legitimen in v luči omenjenih napovedi tudi razumljiv. Ne gre samo za novost, ki maje stabilnost gospodarskega okolja. Gre tudi za pretekli dobiček njegovega podjetja, ki ga je z ekipo razvil v svetovnega leaderja na področju izpušnih sistemov.

Tisti, ki spremljate dogajanja v gospodarstvu, pa tudi veste, da Akrapovič že vrsto let opozarja državo na nujnost razbremenitve stroškov plač za visoko izobražene kadre.

Eksodus

Teh kadrov ne more ustrezno nagraditi, saj jim večino nagrade pobere država, pa tudi primanjkuje jih že, saj odhajajo tja, kjer za vsaj isti, največkrat pa večji bruto dobijo tudi mnogo večji neto.

Akrapovičevo dejanje je po mnenju Levice navadna davčna utaja. Ukrepi, ki bi jih zaradi tega uvedli, pa nič ne več ne manj kot nacionalizacija njegovega premoženja. Akrapovičevo sporočilo so sicer označili kot izsiljevanje.

Sodeč po njihovem komuniciranju na socialnih omrežjih sta vzornika Levice nekdanji in sedanji venezuelski predsednik Chávez in Maduro, ki sta z nacionalizacijo najprej odgnala vse tuje investitorje, nato pa državo pripeljala v popoln bankrot. Korupcija se je razlezla v vse družbene pore, ljudstvu pa ne preostane drugega kot eksodus, saj v domovini preprosto ne more preživeti.

Top 3 nebuloze

Sama sem nad izjavami Levice osupla. Ogorčena, besna. Ne morem verjeti, da danes v Sloveniji sploh lahko slišimo kaj takšnega. Sogovorniki na nasprotni strani Levice, ki smo jih videli na televiziji, so bili v svojih izjavah do Luke Mesca še zelo vljudni, četudi je izrekel neumnost par excellence. Ta izjava bi se lahko uvrstila med top 3 nebuloze tretjega tisočletja v Sloveniji.

Na vsak način pa bi ključne akterje te zgodbe iz Levice morali obvezno poslati stran od državnih jasli, ki jim dajejo plačo, in jih poslati med podjetnike. Po možnosti med espeje, da izkusijo realnost trga in zasebnega kapitala.

Optimizacija države

Seveda pa je treba vprašati po zdravju tudi novo koalicijo in jo prositi za pojasnilo glede navedb v koalicijski pogodbi, ki je dvignila pokrov Akrapovičevemu ekonom loncu.

Nobenega dvoma ni o tem, da nam gre bolje. A da se politiki nenehno pogovarjajo samo o tem, kako je treba iz domačega gospodarstva in od državljanov iztisniti še več za požrešen in predimenzioniran sistem delovanja države in zato tudi nenehno spreminjati gospodarsko okolje, je za domače investitorje nedopustno, za odganjanje tujih pa idealen vzvod.

Tudi v politiki se je namreč zdravo najprej vprašati, kako v delovanju države in njenih podsistemov optimizirati stroške.

Vlada Marjana Šarca — če bodo ministri seveda potrjeni — ima verjetno najbolj nehvaležno strankarsko strukturo od vseh naših dosedanjih vlad, verjetno pa tudi najnižji ugled in stopnjo zaupanja doslej — če lastnikov največjih egov, kar smo jih kdaj koli imeli v naših vladah, niti ne omenjam.

Vera, da lahko

Če drži, da zna biti Šarec tako vztrajen, da je že kar trmast, potem ima zdaj idealno priložnost, da dokaže, da smo se o njem kapitalno motili. Dokaže lahko, da je v resnici moder in preudaren povezovalec. Da vsaj dveh spornih ministrov ne bo izgubil iz fokusa in izpod nadzora, če jih je med kadrovskim kupčkanjem že moral sprejeti. Da bo znal nevtralizirati izpade z leve in predvsem, da se bo znebil nalepke, da je postal premier kot luzer na volitvah. Da bo Slovencem vlil vero, da lahko imajo kdaj velikega voditelja.

Veliko priložnosti zanj, pa tako malo vere v nas.